skip to Main Content
En samtale om bynatur

En samtale om bynatur

image
Sophie Hæstorp Andersen ønsker, at Københavns nye strategi for biodiversitet skal bruges til både at bevare, forbedre og skabe ny biodiversitet i byen.
26.9.2023

Det er ikke noget nyt, at Københavns overborgmester stiller skarpt på nybyggeriet og ambitionen om, at der skal tænkes flere større naturområder ind fra begyndelsen i arealplanlægningen af byen. Green Cities har mødt Sophie Hæstorp Andersen til en samtale om udfordringer og muligheder for de grønne kvadratmeter i byen – og om København Kommunes helt nye strategi for biodiversitet.

–  Vi kunne principielt allerede i dag transformere mange af byens grå pladser til grønne områder, foreslår Sophie Hæstorp Andersen, der også kan se muligheder i »en grøn norm« for nybyggeri, hvor man kan stille krav til dem, der bygger, om beplantede facader, taghaver, og grønne gårdmiljøer og andre elementer, der tilføjer værdi, som en forudsætning for at en bygherre kan få lov at opføre et byggeri i hovedstaden.
– Siden jeg kom til som overborgmester, har vi i Københavns Kommune fået kortlagt, hvor langt borgerne har til nærmeste grønne område.
– I det forløb har vi også kigget på, hvor tilgængelige de grønne områder er. Et eksempel er J.C. Jacobsens Have i Carlsberg byen, der nu er åbnet til gavn for lokale borgere og besøgende. Et andet eksempel er, at vi opdagede, at det store rekreative område Vestre Kirkegård var helt lukket fra Sjælørsiden og dermed afskar mange borgere fra at benytte området i deres hverdag.

En strategi for biodiversitet
Overborgmesterens ambitioner for en grønnere hovedstad med gode rammer for biodiversitet – er kommet et skridt nærmere i form af den strategi for biodiversitet, som blev godkendt for nylig.
– Processen har først og fremmet åbnet vores øjne for, hvor kommunen selv har arealer, som giver mulighed for at øge biodiversiteten, fortsætter Sophie Hæstorp Andersen.
– For det er jo et spørgsmål om kampen om kvadratmeterne. Der er mange ønsker til byens rum og for få ledige kvadratmeter til at tilgodese alle hensyn og ønsker.
I arbejdet med at udvikle strategien for biodiversitet har Københavns Kommune arbejdet sammen med Danmarks Naturfredningsforening. De har i fællesskab fundet løsninger for en by i evig konkurrence med mange hensyn og interesser og funktioner, der behøver plads.
– Ved alle vores institutioner og omkring boliger og erhverv er der ikke noget til hinder for, at vi kan anlægge mere grønt – og vi kan også inddrage flere arealer til vildere områder som grønne trædesten i byen, pointerer Sophie Hæstorp Andersen og understreger samtidig vigtigheden af at invitere alle grundejere ind i det fælles arbejde med at skabe plads til mere af det grønne i byudviklingen.
– Vi vil invitere parter som de almene boligorganisationer, ejendomsudviklere og andre typer grundejere og selvfølgelig os selv i kommunen ind, til at være med til at give svar på, hvordan får vi det grønne ind og helt ned i lokalplanerne.
For når der skal bo så mange børn og ældre i byen, skal der være grønne områder tæt på, mener Sophie Hæstorp Andersen, der har troen på, at det vil lykkedes at skabe mere grønt i København.
Der er en villighed blandt partierne og en skærpet opmærksomhed på, hvordan vi passer bedre på det grønne, som vi i det nære kan styrke blandt andet gennem biodiversitetspuljen.

De grønne kvadratmeter i byen har høj værdi
Sophie Hæstorp Andersen ønsker blandt andet, at den nye strategi både skal bruges til at bevare, forbedre og skabe ny biodiversitet i byen.
– København skal summe af liv. Bogstavelig talt. Summe af mennesker, men også af insekter og dyr. Med vores nye strategi skal biodiversitet for alvor spille en central rolle i byens udvikling, og jeg ser rigtig meget frem til at gøre København grønnere og vildere sammen med byens største grundejere og alle københavnerne.
– Vi har flere værktøjer, vi kan tage i brug. Vi tænker allerede det grønne ind for nye byudviklingsområder, for eksempel i lokalplanen for Jernbanebyen eller i strukturplanen for Nordhavn, hvor det allerede er besluttet, at der skal være en stor naturpark og en grøn kile. Det bliver nu indarbejdet, når vi til efteråret skal tage stilling til byudviklingen på det ydre Nordhavn.
– Men vi skal være opmærksomme på bebyggelsesprocenten, så der også er plads til det grønne.

FAKTABOKS

’Forslag til Biodiversitet i København, strategi 2022-2050’
Forventningen med strategien er at få igangsat et langsigtet og vedvarende fokus på at forbedre naturens vilkår i byen.
Den skal også understøtte de potentialer og kvaliteter, som naturen kan bidrage med til by og borgere.

’Forslag til handleplan 2022-2025 for Biodiversitet i København’.
Formålet med handleplanen er at realisere strategien for biodiversitet gennem fire temaer, der rummer indsatser for både eksisterende og ny biodiversitet.
Handleplanen skal også medvirke til øget viden og biodiversitet hos Københavns borgere, medarbejdere i kommunen samt øvrige aktører og besøgende i byen. Endelig skal den støtte frivillige fællesskaber om biodiversitet.

Københavns strategi for biodiversitet | Biodiversitet (kk.dk)

Søg puljen til biodiversitet | Biodiversitet (kk.dk)

 

 

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel