skip to Main Content
SKAB GRØNNERE BYER VED AT TRANSFORMERE UDTJENTE ERHVERVSOMRÅDER

SKAB GRØNNERE BYER VED AT TRANSFORMERE UDTJENTE ERHVERVSOMRÅDER

image
Gundeldinger Feld. Nedlagt fabriksområde i hjertet af Basel er transformeret til et mangfoldigt bykvarter med kreative erhverv, fritidsaktiviteter, restaurant og eget bryggeri. Her er bynatur i symbiose med regnvandopsamling og reminisenser fra industrien.
21.9.2023

En by med robust og levedygtig bynatur med biodiversitet kræver både plads og tid. Desværre har vi ikke set de to forudsætninger være til stede i de senere års byudvikling i de større byer, mener Susanne Grunkin, landskabsarkitekt, kreativ leder,  Arkitema og medlem af styregruppen i Green Cities.

Susanne Grunkin udfolder temaet bytransformation og peger på mulighederne for at transformere udtjente erhvervsområder til nye blandede bykvarterer. Her er et særligt blik på, hvad vi kan vinde ved at lade eksisterende bynatur indgå som en del af den cirkulære tilgang.
Ved at anvende udtjente erhvervsområder, såkaldte brownfields, til at udvikle nye blandede bykvarterer, kan vi fra dag ét få grønnere byer, fordi de ofte rummer eksisterende naturkvaliteter, vi kan bevare.
Knaphed på ressourcer og nybyggeriets uholdbare CO2 forbrug skubber til tanken om at transformere eksisterende byggede miljøer fremfor at bygge helt ny by på bar mark. Det er et af svarene på det overordnede behov i bygge- og anlægsbranchen for at lade flere ressourcer indgå i et cirkulært system.
Set fra et bynaturperspektiv giver det to afgørende fordele. Med ny by på bar mark, også kaldet greenfield, bliver hidtil ubebyggede grønne arealer indtaget og forsvinder uigenkaldeligt.
Det gælder inde i byen som i oplandet. Det øger også risikoen for at eksisterende naturkvaliteter vil gå tabt. Vi mister gamle træer, vild bevoksning eller vandhuller, der alle repræsenterer levesteder for byens dyr. Det er vi i dag blevet langt mere opmærksomme på.

LÆS HELE ARTIKLEN HER


 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel