skip to Main Content
i-Tree sætter kroner og øre på træernes økosystemtjenester

i-Tree sætter kroner og øre på træernes økosystemtjenester

image
Ved brug af i-Tree værktøjet kan parkforvaltningerne indgå i mere overordnede strategiske diskussioner om en træbestands udvikling. Og det bliver samtidig nemmere at føre en faktabaseret diskussion om, hvor og hvorfor gamle træer skal bevares eller nye plantes.
18.10.2023

De kan håndtere nedbør, regulere temperaturen op optage kulstof.
Bytræernes mange økosystemtjenester er vigtige argumenter for at plante nye træer og bevare de gamle.


Det har dog typisk været svært at kvantificere og værdisætte træernes bidrag. Her hjælper i-Tree, som er et gratis it-værktøj, der på baggrund af aktuel forskning kan beregne mængder og værdier af træernes økosystemtjenester. Dermed kan i-Tree levere værdifuld dokumentation, når byens grønne områder er til diskussion.

Ved brug af i-Tree værktøjet kan parkforvaltningerne indgå i mere overordnede strategiske diskussioner om en træbestands udvikling. Og det bliver samtidig nemmere at føre en faktabaseret diskussion om, hvor og hvorfor gamle træer skal bevares eller nye plantes.

I-Tree tydeliggør også betydningen af den rette drift og pleje, da et vitalt og sundt træ leverer flere økosystemtjenester og genererer en højere værdi.

i-Tree værktøjet er er klar til brug også under danske forhold. For eksempel har Næstved Kommune brugt programmet i kampagnen ’Mærk Træerne’ for både at få overblik over kommunens træer og deres samlede økosystemtjenester og for ved skiltning at kommunikere udvalgte træers bidrag til borgerne.

Om i-Tree værktøjet
i-Tree bygger på en lang række dobbelttjekkede videnskabelige studier, hvilket giver værktøjet en høj troværdighed. For at kunne gennemføre retvisende beregninger skal i-Tree fodres med oplysninger om træbestanden – for eksempel arter, størrelser og sundhedstilstand.

Kommuner kan koble deres træ-registrering med i-Tree uden nødvendigvis at gennemregistrere alle kommunens træer.  Alternativt kan i-Tree hjælpe med at udpege repræsentative områder, hvor der så udføres pletvise registreringer.

Skal træer værdisættes i forbindelse med en erstatningssag, bør man dog vælge den skræddersyede danske værdisætningsmodel VAT19, som forhandles af forlaget Grønt Miljø.

i-Tree er et amerikansk program udviklet af U.S. Forest Service. Det er gratis at installere og bruge programmet og dets forskellige moduler, og både software og en udførlig brugervejledning findes på

https://www.itreetools.org

Kilde: Oliver Bühler, teaching associate professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Skovskolen.

VAT 19


Vat19 er en model til at værdisætte træer. Den bruges typisk i erstatningssager, men kan også bruges til at fastsætte bod i byggesager, hvor træer skal beskyttes og i planlægningssituationer, hvor man vil kende træernes samlede økonomiske værdi.
Modellen er beregnet til solitære træer, træer i grupper, rækker og alléer. Den kan også bruges til flerstammede træer, men ikke til buske og skovagtige bevoksninger eller til træer med særlig status, historisk, botanisk eller andet.
Sigtet er, at modellen anerkendes bredt, også i retssystemet, og at de værdisætninger der kommer ud af modellen accepteres, som de er og ikke som forhandlingsoplæg.
VAT 19 bygger på, hvad det ville koste at etablere et planteskoletræ af samme art og på samme sted som det træ, der skal værdisættes.
Derefter giver man dette planteskoletræ et størrelsestillæg som svarer til størrelsen på det værdisatte træ. Og derefter tager man højde for sundheden, placeringen og alderen på det træ, der skal værdisættes.
Modellen har med andre ord et markedsbestemt ophæng og har alle miljøgoder med.
VAT19 tvinger brugeren ud i faglige overvejelser om træets sundhed, placering og alder – for dermed at minimere subjektiviteten og skabe mere ensartede værdisætninger.
Det betyder også, at modellen er beregnet for fagfolk, for man skal kunne bedømme blandt andet træets sundhed, placeringsværdi og restlevetid.

Publikationen kan købes på shop.dag.dk/shop/
En kort udgave kan ses på dag.dk/vat


 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel