skip to Main Content
Kirkegårdene skal gøres mere folkelige

Kirkegårdene skal gøres mere folkelige

image
4.11.2019

Traditionelt set er kirkegården ofte forbundet med et trist og dystert sted – uhygge og mørke.
Den opfattelse er de ved at gøre godt og grundigt op med på Ribe Ny Kirkegaard, der i disse år gennemgår en større udvikling, som gør det til en helt ny oplevelse at bevæge sig rundt på kirkegården. 
De nye tiltag har samtidig gjort kirkegården landskendt.

– Udvikling og drift af kirkegårde handler ikke længere kun om at have attraktive rum til begravelsesaktiviteter – det handler i høj grad også om at give gode oplevelser og ikke mindst omdømme, landskabsarkitekt Signe Moos, MOOS LAND-SKABER, der i et tæt samarbejde med menighedsråd og kirkegårdens personale har udarbejdet den overordnede plan for udviklingen af Ny Ribe Kirkegård. Og en stor del af indretningen er allerede er ændret.
– Vi har arbejdet med forny kirkegårdens overordnede struktur, hvor blandt andet gamle alleer bliver erstattet af nye træplantninger, der står mere spredt, men samtidig fremstår som en let opfattelig idé, så både have-park og naturpræg er repræsenteret i forskellige rum, forklarer Signe Moos og henviser til, at der også er nye gravstedstyper, ligesom en stor del af den traditionelle kirkegårdsbeplantning er blevet skiftet ud med mere naturlige planter.
Af mere utraditionelle indslag er der opstillet ”Fortællegynger”, og der er anlagt en ”hemmelig sti”. Frivillige biavlere, passer bierne i de fire bistader på kirkegården.
Vi har spurgt kirkegårdsleder Hanne Gerken, hvorfor Ribe Ny Kirkegård har igangsat dette store udviklingsprojekt.

Mere plads på kirkegårdene
– Vi havde efterhånden fået rigeligt med plads, fortæller Hanne Gerken.
– Folk flytter mere end før i tiden, så de har ikke samme forhold til kirkegården. Samtidig bliver stadigt flere bisat, ligesom vi oplever at flere opsiger gravstedet, når fredningstiden er udløbet.
– Det giver alt i alt mere plads – og da vi samtidig havde et ønske om i højere grad at åbne kirkegården op for bygens borgere, så de kan opleve kirkegården som et rart sted at være, blev det besluttet at lave en udvikling af kirkegården.
– Kirkegården skal være et sted, hvor man kan sørge og mindes. Og samtidig skal det være et sted, hvor man med et smil på læben kan udveksle oplevelser og fortællinger om de, der var, mener Hanne Gerken, der har fået positive tilbagemeldinger på de nye tiltag.
– Mange vil gerne have en rundvisning på kirkegården, og jeg bliver inviteret til at holde foredrag om vores udviklingsplan.
– Vi har været meget overraskede over den store interesse, der har været for vores projekt.

Fælles om at skabe den nye kirkegård
Både kirkegårdslederen og landskabsarkitekten fremhæver den gode proces og det konstruktive samarbejde, der her hersket undervejs i arbejdet med at udvikle kirkegården.
– Medarbejderne har været med hele vejen, og det har været rigtig godt. Dels er det dem, der skal føre beslutningerne ud i livet. Men det er også dem, der kender kirkegården allerbedst – de ved hvordan jordbunden er, og hvor det blæser mest, siger Signe Moos og pointerer, at det jo også er kirkegårdsmedarbejderne, der møder, de besøgende.
– De er dermed meget vigtige ambassadører for kirkegården.
Der er stadig flere afdelinger på kirkegården, hvor renoveringen stort set ikke er begyndt – men ideerne hertil er der masser af.
– Vi har blandt andet planer om en måneskins- og en skulpturhave – og at der skal være nye og mere fortællende navne til kirkegårdsområderne i stedet for de traditionelle A,B og C betegnelser, siger Hanne Gerken.

ELEMENTER PÅ KIRKEGÅRDEN
Fortællegyngerne
Fortællegyngerne er bygget af frivillige håndværksmestre. Gyngerne inviterer til samtaler og fortællinger om det liv der var – og det der er.

”Den hemmelige sti”
Her kan man komme rundt på hele kirkegården uden at skulle gå på de etablerede grusstier.

Skulpturen ”Lyspunkt”
Skulpturen vidner om det liv og de generationer, der var – og gemmer på flere symboler fra tidligere liv. Hvis man sidder på bænken og reflekterer over døden, kan man i spejlbassinet opleve en stjerne, der lyser i vandet og som kan være det håb og lyspunkt, man søger.

Blomstereng
Der er sået blomstereng og i det hele taget mere naturprægede udtryk.

Måneskinshave
Et ønske om at kirkegården også kan bruges om aftenen – her er det planen, at et cirkulært bed vil blive ændret til måneskinshave blandt andet med planter med blålige, sølvfarvede blade og hvide blomster – og et bassin, der ”kan hente himlen ned”

Skulpturhave
Plan om at invitere kunstnere til at lave skulpturer til kirkegården, som folk kan leje til gravstederne

Bistader
Der er bistader på mange kirkegårde i dag – men det er aldrig rigtig blevet fortalt. I Ribe er det frivillige biavlere, der passer bierne og producerer ”Klosterhonning”. Ribe kirkegårdes bier og trugstader er blevet besøgskirkegård. Der bliver altid serveret honningmadder ved arrangementer på kirkegården, hvor der også er mulighed for at købe et glas med hjem.

Nye gravstedstyper
Der tilbydes nye gravstedstyper som for eksempel urnegrave i fællesanlæg med tætte tæpper af blomster i en frodig bund og klematis på lette stativer.

Luthers Allé
I udviklingsplanen er der tegnet et æblebånd, der er grænsen mellem byen og kirkegården. 36 store Belle de Boskop æbletræer blev plantet af frivillige fra byen i forbindelse med en folkefest i Ribe (fejring af 500 års jubilæet for reformationen). Æblebåndet blev derfor omdøbt til Luthers Allé. Kirken vil invitere indenfor, når æbletræerne blomstrer – og når der kan plukkes æbler.

Fuglekasser/insekthoteller
Der er opsat fuglekasser og insekthoteller i de forskellige områder af kirkegården.

Projekt: Ribe Ny Kirkegård
Adr.: Tangevej 71B, 6760 Ribe
Årstal: 2017
Bygherre: Ribe Kirkegårde
Landskabsarkitekt: MOOS LAND-SKABER

Link til MOOS LAND-SKABER

Link til Ribe Ny Kirkegård

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel