skip to Main Content
Regnvand bruges til at skabe mere bynatur

Regnvand bruges til at skabe mere bynatur

image
17.10.2019

Målrettet brug af bynatur er sat ind i kampen mod oversvømmelser i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Udover at lede regnvandet væk – har projektet med dets blomstrende stauder tilført skønhed langs villavejene. Samtidig har en ny anlagt sø i Virumparken tilført området en stor rekreativ værdi.

I flere år kæmpede Lyngby-Taarbæk Kommune, med oversvømmelser i Virum, når det regnede kraftigt.
Kommunen besluttede derfor at bruge naturen som en del af løsningen til at håndtere regnvandet. I stedet for at lede vandet ned i kloakken, tog man udgangspunkt i terrænets overflade og etablerede en række blomsterbede langs med vejene. Det blev også anlagt en sø i Virumparken. Her ledes regnvandet fra store dele af det nærliggende område nu hen, hvor det optages af planter eller nedsiver – i stedet for at belaste kloaksystemet.

Stor effekt med beskeden investering
– Staudebedene langs villavejene kan opsuge størstedelen af vandet, før det siver ned og samtidigt ser de flotte ud, siger Ida Vestergaard, landskabsarkitekt mdl, Lyngby-Taarbæk Kommune.
– Vi har haft fokus på at få nogle sunde og varierede staudebede, der kan håndtere vandmængderne, og som også har en skønhedsværdi for villakvarteret, fortsætter Ida Vestergaard og tilføjer, at beboerne har haft indflydelse på, hvordan bedene skulle se ud.

Formanden for Danske Landskabsarkitekter, Susanne Grunkin, udtrykker begejstring efter at have besøgt området.
– Det er blevet til et vejforløb, der får sanser og årstider i spil og som giver kvarteret en grøn identitet, siger Susanne Grunkin.
– De frodige staudebede er et eksempel på, hvordan man med et grønt træk og en relativ beskeden investering kan vende et problem til at blive en fordel.

Også søen i Virumparken har på flere måder givet området stor værdi.
– Det, at vi har anlagt en sø omkranset af 24 naturligt tilhørende plantearter, gør mere end bare at håndtere regnvandsmængderne. Det fremmer også biodiversitet, og planterne hjælper på CO2-balancen. Og så giver det rekreative oplevelser og en masse skønhedsværdi til området, pointerer Ida Vestergaard.

Læs mere:
Lyngby-Taarbæk Forsyning

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel