skip to Main Content
Lindevangskolen er en vigtig brik i skybrudssikringen

Lindevangskolen er en vigtig brik i skybrudssikringen

image
Skolegårdens forsænkede arealer har fået funktion som forsinkelses- og opmagasineringsenhed ved skybrud.
6.1.2022

Lindevangskolens skolegård skulle renoveres. Samtidig stod vejene i det omgivende kvarter under vand ved skybrud, fordi kloaksystemet blev overbelastet af regnmasserne. Frederiksberg Kommune slog to fluer med ét smæk med fire skybrudsprojekter.

Pladsen var knap i kvarteret omkring P.G. Ramms Allé på Frederiksberg. Det eneste sted, hvor der var plads til en skybrudsløsning, var under skolegården på Lindevangskolen. Løsningen blev at bygge et underjordisk bassin, som er dimensioneret til at opsamle regnvand fra området omkring skolen.

Når det underjordiske bassin er fyldt op, fungerer skolegårdens forsænkede arealer som forsinkelses- og opmagasineringsenhed.
Oplandet til de fire projekter udgøres af P.G. Ramms Allé og fire nordlige sideveje samt Lindevangskolens areal. Langt det meste regnvand fra oplandet transporteres til bassinet på Lindevangskolen.

Bassinet under skolegården udgøres af to faskiner. Faskinerne er forsynet med en vandtæt membran og er lukkede, så regnvandet ikke kan nedsive.
Regnvandet løber direkte ned til faskinerne gennem riste i skolegården.
– Løsningen med faskiner under jorden blev valgt for at få en større kapacitet. En ren overjordisk løsning ville fylde for meget, forklarer Niels Lützen, hvis firma var landskabsarkitekt på projektet.

100-års regnhændelse


Skybrudsprojektet i skolegården er dimensioneret til at håndtere en 100-års regnhændelse og har en kapacitet på cirka 1.500 kubikmeter.

– Det lyder måske ikke af så meget. Der er langt større projekter, men i et relativt lille lokalområde som omkring P.G. Ramms Allé er det temmelig meget, og det var den kapacitet, der var behov for, for at løse skybrudsproblemerne, understreger Niels Lützen.

Ved en 100-års regnhændelse fyldes de to lukkede faskiner, der er placeret under skolegården.

– Når faskinerne er fyldt, stiger vandet op i de forsænkede dele af skolegården. Regnvandet drosles derefter langsomt til kloakken via en pumpe, når der er plads i kloaknettet
Skolegårdens forsænkede arealer er til daglig en meget populær legeplads for skolebørnene.
Skybrudsprojektet i skolegården på Lindevangskolen stod færdigt den 1. juli 2018, og blev udformet, så de tre øvrige projekter på P.G. Ramms Allé kunne kobles til projektet.

Skybrudssikringen blev ligesom i andre skybrudsprojekter på Frederiksberg kombineret med at skabe merværdi. Skoleledelsen ønskede at forbedre lege- og opholdsmulighederne i den nedslidte skolegård og vækstbetingelserne for de eksisterende lindetræer og samtidig gøre skolegården mere grøn med nye træer.

Projektfakta:

Lokalitet: Lindevangskolen, Frederiksberg
Bygherre: Frederiksberg Kommune
Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS var totalrådgiver
Ingeniør: Envidan A/S
Entreprenør: Optimus Anlæg A/S
Etableret: Stod færdigt 1. juli 2018
Anlægssum: DKK 6,5 millioner
Areal: 1.200 kvadratmeter
Kubikmeter vand: 1.500 kubikmeter vand

Følg os på: 

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel