skip to Main Content
Novo Nordisks park giver bedre arbejds- og lokalmiljø

Novo Nordisks park giver bedre arbejds- og lokalmiljø

image
18.12.2018

Vi er vant til, at byparker giver mulighed for rekreativ og aktiv fritid i bebyggede områder.
Er det muligt også at tænke virksomheder og parker med natur sammen? Og kan det overhovedet betale sig? Novo Nordisk har gjort forsøget – med succes.

I Bagsværd ligger Novo Nordisk hovedsæde, hvor 4.400 medarbejdere har deres daglige gang. Og gang skal forstås helt bogstaveligt, for de to store kontorbygninger er omgivet af en 31.000 m² stor naturpark med gangstier, som medarbejderne bruger med forskellige formål.
Udover at komme fra den ene bygning til den anden, bliver parken med de snoede stier også brugt til møder, mentale pauser og gåture.

– Som en ansvarlig virksomhed har det givet god mening for Novo Nordisk at investere i naturparken, fortæller Kristina Lee, Corporate Vice President.
– Vi opererer med at skabe balance på en tredobbelt bundlinje, hvor både det finansielle, miljømæssige og sociale afvejes.

Kristina Lee kan ikke fremlægge et specifikt cost benefit regnskab for parken, for sådan et findes ikke.
– Det handler om det gode arbejdsmiljø, som blandt andet indebærer at medarbejderne har mulighed for at røre sig i forbindelse med arbejdet. Også inde fra kontorbygningerne bliver de naturlige omgivelser værdsat, og flere steder er skrivebordene vendt så man kigger ud i naturparken.

Også i forhold til miljøet og driften har parken til fulde levet op til forventningerne, pointerer Kristina Lee.

Inspiration fra istiden
Parken er anlagt med inspiration fra istidslandskabet med kuperet terræn og stor variation i plantelivet. Og de bygninger, der omkranser parken, har grønne tage. Det betyder samlet høj biodiversitet, ligesom der også er tænkt på regnvandsløsninger i tilfælde af skybrud.

Også tørken i den forgangne sommer har parken klaret. Og det er netop en del af tanken, idet det fra begyndelsen har været meningen, at parken skulle klare sig selv med et minimum af pasning og driftsomkostninger.

– Hvis et træ vælter ned over en sti i en storm, så løfter vi træet ind i græsset igen. Men der er ikke ansat nogen fast gartner til at luge ukrudt, forklarer Kristina Lee.
– Vi har i stedet valgt stærke danske planter fra den vilde natur- et vildtvoksende økosystem.

Novo Nordisks hovedsæde ligger i et typisk industrikvarter med store parkeringspladser og med beboelseskvarterer i nærheden. Den store park er blevet områdets grønne oase, som er åben for alle og bruges derfor også af naboer uden tilknytning til virksomheden.

Fakta
Novo Nordisk beskæftiger 17.295 medarbejdere i Danmark og har tilknyttet natur til flere af sine beliggenheder, for eksempel:
– Måløv gå – løbesti
– Kalundborg 5 km løbesti
– Hillerød løbesti

Om naturparken i Bagsværd:
Anlagt i forbindelse med bygning af nyt hovedsæde 2014
Størrelse 31.000 m²
I forbindelse med anlæg af parken, blev p-pladserne hos Novo Nordisk placeret under jorden.

Priser: 
Scandinavian Green Roof Award 2014
Dansk landskabspris 2015
Foreningen Hovedstadens forskønnelse 2014

Udbytte: 
Parken bidrager til godt arbejdsmiljø og kreative ideer.

Andre fordele: 
Styrker biodiversitet i området.
Klimasikring i form af regnvandsløsninger.
Åben park i lokalmiljøet.
DR bringer  i februar 2019 en udsendelse om Novo Nordisks naturpark i Bagsværd.

Litteratur
Weekendavisen Bagsværd gone Wild 30.6.2017
Politiken 23.9.2015, ”Det er helt vildt Novo”.
SLA.dk

 

Følg os på:

   

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel