skip to Main Content
Adgang til BYNATUR gør os sundere

Adgang til BYNATUR gør os sundere

image
10.12.2018

En tur i byparken, træer langs vejene og grønne oaser. Mere skal der ikke til for at påvirke vores trivsel og velbefindende i en ofte hektisk og overstimuleret hverdag. Der er derfor mange gode argumenter for at anlægge flere grønne områder og mere natur i byerne.

Vi ved det godt.  Ophold i naturen er sundt, og når vi først er kommet derud, er det svært ikke at nyde det og opleve en følelse af velvære.
Nogle af de tiltag som skal hjælpe os til at komme ud i naturen er eksempelvis DR-lægen Peter Qvortrup Geisling’s bog ”Naturen på recept” og en helt ny Naturkanon fra Naturstyrelsen, der fortæller om alle de gode oplevelser, der venter ude i naturen.
Virkeligheden er bare, viser både danske og internationale undersøgelser, at jo længere afstand der er til naturen jo sjældnere kommer vi derud.

Den gode historie er, at vi relativt let kan opnå positiv effekt af at etablere mere natur i byerne. Og det er vigtigere, at BYNATUREN er let tilgængelig, end at de grønne områder er få og store.  Faktisk har et nyere Hollandsk studie vist, at det grønne islæt i gademiljøet har mindst samme effekt på trivsel hos beboerne, som parkerne har.

Når vi opholder os i byen udsættes vi for et bombardement af forskellige indtryk og stimuli. Huse, veje, skilte, lyde, reklamer, trafik, mennesker, støj, forurening. Det er i flere undersøgelser påvist at risikoen for stress, depression og overvægt stiger, når man bor eller vokser op i storbyer, og et svensk studie konkluderer, at jo mere adgang til grønne områder desto mindre stress.
I mange byer er der opstået løbeklubber, udendørs yogahold og crossfit, som benytter byens pladser, parker og rum til træning.
Undersøgelser fra blandt andet Holland1 viser, at andelen af fysisk aktive stiger jo kortere afstand, der er til grønne områder.
Og mindst ligeså interessant er det, at løb udendørs i naturen er bedre end indendørs i et fitnesscenter, når man spørger til velvære efter løbeturen.

I SUSY grøn², en arbejdsrapport om brug af grønne områder og folketrivsel i Danmark fra 2011, fremgår det, at der er en tydelig sammenhæng mellem afstand til grønne områder og hyppigheden af brug.
Det er også påvist, at befolkningen i byer med adgang til BYNATUR er både sundere, har det bedre og er mere fysisk aktive og sociale.

Litteratur:
Lederbogen, Florian 2011, City Living and Urban udbringningen affect neural stress processing in humane, Nature
1Nieuwenhuijsen, Mark J., 2014, Urban and transport plantning, environmental exposures and Heath-new concepts, methods and tools to improve Heath in cities, evironmental Heath.
tigsdotter, Ulrika, 2003, Landscape planning and stress, urban forestry and urban planning.
²Stigsdotter, Ulrika og flere, 2011, SUSY Grøn: Brug af grønne områder og folketrivsel i Danmark, Skov og landskab, Københavns Universitet.
Van Dillen, S., 2012, Greenspace in urban neighborhoods and residents Heath, journal of epidemiologi community health.
Waed Thompson, C., 2012, More Green spare is linked to less stress in deprived communities, Landscape and urban planning.

 

Følg os på:

   

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel