skip to Main Content
SKT. KJELDS PLADS – EN STÆRK IDENTITET I DEN BLÅGRØNNE KLIMATILPASNING

SKT. KJELDS PLADS – EN STÆRK IDENTITET I DEN BLÅGRØNNE KLIMATILPASNING

image
16.2.2022

Det giver associationer til en tur i skoven – men vi er midt i storbyen. Faktisk er det grønne omkranset af en rundkørsel, der tidligere var gold og grå. Undervejs i tilblivelsen af den blågrønne klimatilpasning blev to tredjedele af arealet omkring Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen revet op og udskiftet med moderne skybrudsløsninger i form af vild natur.

Projektet viser, at det er muligt at etablere blågrønne løsninger i tæt bebygget område – hvor naturen får lov at brede sig, og hvor trafikken fungerer i et fint samspil med rekreative arealer, siger Mette Skjold, partner i SLA.
– Udover de fordele vi får ved klimatilpasningen, handler projektet om at skabe rum for alt liv – både det aktive, det sociale og mylderet af biologisk liv – som i høj grad bidrager til at gøre livet i byen værd at leve, pointerer Mette Skjold.

Masser af træer
Undervejs i arbejdet med Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen blev 9.000 kvadratmeter asfalt udskiftet med 586 træer. 3.000 kvadratmeter blev beplantet med stauder – 500 kvadratmeter med naturgræs og 30.000 vintergækker*.
Beplantningen er etableret i fem forskellige typer biotoper.
– Ved at designe en varieret og mangfoldig bynatur skaber vi optimale vilkår for områdets biodiversitet: Planter, fugle, træer og dyr. Samtidig skaber vi nye naturoplevelser hele året for beboere og besøgende, siger Mette Skjold.

FAKTA OM SKT. KJELDS PLADS


For Københavns Kommune er projektet det første af cirka 300 projekter, der skal sikre byen mod fremtidens kraftige regnskyl. Området har derfor fungeret både som pilotprojekt og som udstillingsvindue for, hvordan man kan anvende nye klimatilpasningsløsninger.
– Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen blev i 2020 tildelt prisen ”Årets Arne” for at være et ambitiøst eksempel på et byrum, der skaber en sammenhæng mellem naturbaseret klimatilpasning og rekreative mødesteder for byens mennesker.
– Specialdesignede skotter fører det opsamlede regnvand ud i LAR-bede. Skotterne kan lukkes om vinteren, så LAR-bedene og beplantningen ikke bliver ødelagt af det vejsalt, som følger med vandet.
– Er regnmængden for massiv, leder en brønd det overskydende vand videre til en større eksisterende skybrudsledning under Landskronagade, som leder vandet helt ud til Øresund.
– Blandt de grønne løsninger er en ny skybrudsledning under Bryggervangen, som sørger for at opsamle alt regnvandet – også fra de fleste tagrender på vejen – og lede det mod Skt. Kjelds Plads. Her kommer vandet igennem store afløbsrender, der er integreret i fortovene.
– Træer og buske er plantet i et netværk af grønne regnvandsbede, der kombinerer kanaler, veje og underjordiske rør og som tilsammen danner den skybrudsikring, som i tilfælde af selv det kraftigste skybrud vil holde kældrene i kvarteret omkring Skt. Kjelds Plads fri for vand.
– Skybrudsikringen involverer eksempelvis metoden “First Flush”, som forsøger at adskille det første beskidte regnvand fra kørebanen ned i kloakken, inden det renere vand (second flush) efterfølgende ledes til nedsivning i de grønne regnbede.
*kilde: Dansk Arkitektur Center

Lokalitet: Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen, København
Bygherre: Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: SLA
Underrådgivere: NIRAS, Viatrafik, Jens Rørbech
Entreprenør: Ebbe Dalsgaard A/S
Etableret: 2019
Anlægssum: DKK 52 millioner
Areal: 25.000 kvadratmeter
Vandhåndtering: Projektet kan håndtere 10-års skybrudshændelse

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel