skip to Main Content
Konference på Christiansborg

Event

03.11.2023 Fællessalen, Christiansborg, København

Konference på Christiansborg

With the conference “Appreciate urban nature – how do we get more?” – we challenge politicians and city planners on how we can ensure that urban nature is prioritized in the same way as construction.

 

Med konferencen “Sæt pris på bynatur – hvordan får vi mere?” – udfordrer vi politikere og byplanlæggere på, hvordan vi kan sikre, at bynatur prioriteres på lige fod med byggeri.
Det er dokumenteret, at byernes grønne områder har værdi for klima, trivsel, biodiversitet og social sammenhængskraft – også når der måles i kroner og øre. Men når der arealplanlægges i byerne, sker det ofte, at parker og grønne områder alligevel underprioriteres til fordel for byggeri, veje og parkeringspladser.

Se program og tilmelding her

Læs mere her

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel