skip to Main Content
Park- og Naturforvalter-nes vintermøde

Event

26.02.2019 Odense

Park- og Naturforvalter-nes vintermøde

Øget brug af grønne områder skaber slid, problemer med affald og konflikter mellem anvendelser. Situationen forstærkes af byfortætning og politiske ønsker om at finansiere infrastruktur og byudvikling ved at inddrage grønne åndehuller. Hvordan sikrer vi i denne situation både volumen og kvalitet i byernes grønne rum til glæde for fællesskabet og eksisterende og kommende beboere? Hvordan kan vi håndtere belastningen på vores byrum og grønne områder, når vi oplever, at slid og affald dræner vores driftsressourcer?

Hør blandt andet oplæg fra direktør Anne Tortzen, Center for Borgerdialog, administrerende direktør Ole Kjærgaard, OK Nygaard, vej- og parkchef Mads Astrup, Esbjerg Kommune, slotsgartner, John Nørgaard Nielsen, Center for Slotte og Haver, Slots- og Kulturstyrelsen, afdelingsleder Niels Sloth Christiansen, Aalborg Kommune og studieleder Christine Nuppenau, Parkdiplomuddannelsen, Skovskole

Læs det fulde program her

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel