skip to Main Content
Biodiversitet

Biodiversitet

3.9.2018

Biodiversitet

Biodiversitet er mangfoldigheden af planter og dyr. De forskellige arter på vores klode holder naturen i balance. Og jo mere variation der er i vegetationen, desto flere dyr og insekter vil der være. En lang række bestøvende insekter og forskellige planter vil give føde for fugle og andre dyr. Bestøvende insekter er derfor et vigtigt led i økosystemer og afgørende for, at vi kan øge biodiversiteten.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel