skip to Main Content
Økonomi

Økonomi

3.9.2018

Økonomi

Den grønne økonomi giver en sund byøkonomi


Bynatur giver øget værdi – både i virkeligheden og i kroner og ører.

Træer og grønne planter skaber øget værdi omkring sig. Både i form af den sansede oplevelse – men også den faktiske værdi af et byggeri eller boligområde stiger markant, når det er omgivet af bynatur.

“TEEB-Stad” (The Economics of Ecosystems and Biodiversity in the city) er et analyseværktøj, som er baseret på en samfundsmæssig cost-benefit-analyse set i forhold til etableringen af mere bynatur.

Ved hjælp af “TEEB-Stad” kan man beregne de positive konsekvenser ved et forbedret miljø for både virksomheder og boliger. Grønne omgivelser giver et mere behageligt arbejdsmiljø, hvilket kan skabe mere arbejdsglæde og dermed øget produktivitet.  Ligesom velplejede træer og  planter er med til at øge boligværdien. Differencen i forhold til lignende beboelse kan være mellem fire og 30 procent.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel