skip to Main Content
Social sammenhængskraft

Social sammenhængskraft

3.9.2018

Social sammenhængskraft

Folk dyrker grønt, og grønt får mennesker til at trives. Et grønt miljø bidrager aktivt til en bedre livskvalitet. Desuden kan grønne områder som parker og offentlige haver bruges til social interaktion og motion. Folk mødes for at tale sammen i parken eller være fælles om at vedligeholde en grøn legeplads i nabolaget.

Forskere har konkluderet at bynatur og aktiviteter i naturlige omgivelser giver et mere sikkert og helstøbt naboliv. Bynatur bidrager derfor også til et mere behageligt beboelsesmiljø.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel