skip to Main Content
Trivsel

Trivsel

3.9.2018

Trivsel

Træer og planter i byerne er mere end bare pynt. Et grønt miljø er også med til at forbedre sundhed og livskvalitet. Patienter bliver hurtigere raske i et grønt miljø, beboere i grønne kvarterer går mere sjældent til lægen og medarbejdere i virksomheder, der er placeret i grønne omgivelser er mere tilfredse.

Børn, der vokser op tæt på naturen, er mere harmoniske og klarer sig bedre i skolen. Hvorfor et stadigt større antal folkeskoler har besluttet at gøre skolegården mere grøn.

Bynatur skaber plads til fællesskab, fysisk udfoldelse og samvær mellem mennesker. Grønne områder inviterer til motion, til afslapning og fordybelse på tværs af sociale og kulturelle skel. Bynatur skaber dermed sunde muligheder for alle.

 

Grønne byer er sunde byer


Der er flere faktorer, der truer den moderne bybos sunde livsstil.

Vores livsstil gør, at vi sidder for meget stille, vi motionerer for lidt og omfanget af stress og angst er stigende.

Hertil kan lægges klimaforandringer og luftforurening, som er nogle af de meget kritiske udfordringer i vores samfund.

I dag anses partikelforurening for at være den værste kilde til forurening af vores bymiljøer.

Ifølge en undersøgelse fra universitetet i Utrecht har luftforurening, som skyldes små partikler med en størrelse på mindre end 10 mikrometer, større konsekvenser for vores trivsel end hidtil antaget.

Grønne områder – bynatur – kan i høj grad bidrage til at afhjælpe udfordringen med luftforurening idet træer, buske, planter og selv mosarter er med til at fjerne skadelige partikler fra luften. Befærdede gader, men også parker og grønne bælter i nærheden af legepladser, daginstitutioner og skoler bliver mere rene, hvis der er træer og buske, som kan holde på de små partikler og kvælstofdioxid.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel