AMAGER FÆLLED SKOLE Har inviteret byen ind

På Amager Fælled Skole har børnene fået den skov de ønskede sig. Projektet har så at sige vendt vrangen ud på den klassiske skolegård. ”Op mod hundrede større træer er plantet i en ny anlagt miniskov, bestående af afvekslende miljøer til leg i naturlige omgivelser.”

Det kan man læse på Nordea-fondens hjemmeside, og det lyder bestemt ikke som noget, der foregår midt inde i en by. Men det gør det.

Skoven, der er...

Læs mere

MERE OG BEDRE NATUR VED ALMENNYTTIGE BOLIGER

Den almennyttige boligorganisation KAB (Københavns Almindelige Boligselskab) har igangsat en sneboldeffekt – nu får beboerne mere og bedre natur omkring deres almennyttige boliger.

Med grønne fællesarealer svarende til omkring 600 fodboldbaner har den almennyttige boligorganisation KAB en oplagt mulighed for at bidrage til at gavne biodiversiteten. Nu har de igangsat initiativer til at få mere og bedre natur i deres udemiljøer o...

Læs mere

HAVNETRAPPEN I SVENDBORG

– når grønne områder i byen ikke kun er traditionelle parkområder

Som næststørste by på Fyn efter Odense tilbyder Svendborg en unik beliggenhed ud mod det fynske øhav. Men udfordringen har i mange år været, at trafik og landskab afskar byen fra havnen. Byen er nemlig samtidig placeret på en bakke i landskabet.

Den barriere blev overkommet efter at Realdania i samarbejde med Svendborg Kommune fik realiseret projektet...

Læs mere

Bynatur betaler sig

Der er både økonomi, klimaløsninger, biologisk mangfoldighed og menneskelig trivsel i bynatur. Det har vi vidst længe – og det har vi i mange år kunnet dokumentere.
Men dette til trods bevæger vi os mod stadigt mere urbaniserede byer – med høje bebyggelsesprocenter og dermed øget byfortætning.
Det sætter bynaturen under massivt pres.

I København er andelen af grønne områder, ifølge Danmarks Statistik, falde...

Læs mere

”Fremtidens Gårdhave” præsenterer nye metoder for lokal afledning af regnvand

Ligesom andre større byer står København over for en række udfordringer som følge af klimaforandringerne, hvorfor der arbejdes med løsninger til, hvordan man kan tilpasse boligområder og byrum til at kunne håndtere skybrud. ”Fremtidens Gårdhave” er et af Københavns Kommunes tre forsøgsprojekter, der skal udvikle og afprøve nye, lokale løsninger for afledning af regnvand i gårdhaver.

”Fremtidens Gårdhave” ved Ask...

Læs mere

Randers forener klimatilpasning med mere bynatur

I Randers kombinerer de indsatsen med at kunne håndtere klimaudfordringer - i form af regnvand og flere skybrud - med målet om at få mere grønt og blåt ind i bymidten.
Det sker, når første del af byens store klimaprojekt –  et 74 meter langt 10,5 meter bredt regnvandsbassin – etableres på byens store plads, Østervold, som ligger centralt i byen.
- Det er fantastisk, at vi i Vandmiljø Randers - udover at være en fors...

Læs mere