SKT. KJELDS PLADS – EN STÆRK IDENTITET I DEN BLÅGRØNNE KLIMATILPASNING

Det giver associationer til en tur i skoven – men vi er midt i storbyen. Faktisk er det grønne omkranset af en rundkørsel, der tidligere var gold og grå. Undervejs i tilblivelsen af den blågrønne klimatilpasning blev to tredjedele af arealet omkring Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen revet op og udskiftet med moderne skybrudsløsninger i form af vild natur.

Projektet viser, at det er muligt at etablere blågrønne løsninger i ...

Læs mere

LAR løsninger skaber en attraktiv og grøn ramme for plejeboliger

Med afsæt i en vision om at nedtone det institutionsprægede miljø, og skabe et område der giver merværdi for områdets borgere og beboere, har Holmegårdsparken i Charlottenlund fået en grøn og naturlig ramme for det nye pleje- og dagscenter. Her er de grønne arealer skabt med udgangspunkt i innovative og ambitiøse regnvandsløsninger.

Holmegårdsparken huser beboere med behov for genoptræning og med svære demenssygdomme.

...

Læs mere

Lindevangskolen er en vigtig brik i skybrudssikringen

Lindevangskolens skolegård skulle renoveres. Samtidig stod vejene i det omgivende kvarter under vand ved skybrud, fordi kloaksystemet blev overbelastet af regnmasserne. Frederiksberg Kommune slog to fluer med ét smæk med fire skybrudsprojekter.

Pladsen var knap i kvarteret omkring P.G. Ramms Allé på Frederiksberg. Det eneste sted, hvor der var plads til en skybrudsløsning, var under skolegården på Lindevangskolen. Løsningen ble...

Læs mere

RANDERS FORENER KLIMATILPASNING MED MERE BYNATUR

I Randers kombinerer de indsatsen med at kunne håndtere klimaudfordringer – i form af regnvand og flere skybrud – med målet om at få mere grønt og blåt ind i bymidten.

På byens lange og brede flisebelagte hovedstrøg, Østervold, som ligger centralt i byen, er første del af byens store klimaprojekt nu etableret i form af et 74 meter langt og 10 meter bredt regnvandsbassin.
– Det er fantastisk, at vi i Vandmiljø Rande...

Læs mere

BÆKLØB HÅNDTERER REGNVAND FRA BILLUNDS NYE PLADSER

Slyngninger som et spor af vand og natur tværs gennem bymidten, flora og faunapassage, gydevej for fiskene og opsamling af regnvand undervejs - sådan har Billund Bæk gennem tiden altid spillet en central rolle for byens identitet og har været til gavn og glæde for borgerne i Billund. Med det nye internationale oplevelseshus LEGO HOUSE, i LEGO-klodsens hjemby, blev bækken endnu engang vigtig.

Bækkens forløb forbi husets nye byrum...

Læs mere

RAHBEKS ALLÉ BLEV SKYBRUDSSIKRET SELV OM PLADSEN VAR KNEBEN

Regnvand fra Rahbeks Allé på Frederiksberg skabte problemer med oversvømmelse ved Vesterbrogade. Vandets vej skulle forsinkes, selv om pladsen under alléen var sparsom, og udfordringerne over jorden var mange.

Der er et kraftigt fald på Rahbeks Allé på mere end ti meter. Ved skybrud kunne regnvandet uhindret løbe ned til Vesterbrogade, som Rahbeks Allé munder ud i. Skybrudsprojektet på alléen løser regnvandsproblemet lokalt ...

Læs mere