NÅR BYNATUR ER MERE END POLITIK OG STRATEGI

Mange kommuner har visioner for deres byudvikling. Færre kommuner har visioner for deres bynaturudvikling, især ikke, når det handler om reelle kvadratmeter.

Derfor bringer Høje-Taastrup Kommunes 18 visionsplaner for bynære- og bynaturområder noget nyt med sig: de benytter sig af naturens gavnlige virkning på sociale værdier som løftestang for, at arealer bliver prioriteret til bynær bynatur med fokus på biodiversitet og soc...

Læs mere

PLANTESKOLER ER ET VIGTIGT LED I DEN GRØNNE VÆRDIKÆDE

Nu hvor efterspørgslen efter grønnere byer med mere robust og mangfoldig bynatur stiger, så kræver det, at alle parter i anlægsbranchen kan levere på et højt niveau. Og intet er som bekendt stærkere end det svageste led.
I den 'grønne værdikæde', - helt derfra, hvor planterne bliver til og frem til borgernes glæde ved det grønne i byens rum, her spiller alle parter en afgørende rolle.
Gennem to cases, en i Fredericia ...

Læs mere

Ti kommuner sikrer sig mod en 100-års nedbørshændelse ved Haraldsminde i Ballerup

Vand kender ingen grænser. Heller ikke kommunegrænser. For at undgå oversvømmelser er ti hovedstadskommuner gået sammen om blandt andet at anlægge et regnvandsbassin ved Haraldsminde. Samtidig skabes der et naturskønt rekreativt område for de lokale beboere.

Ballerup Kommune og forsyningsselskabet Novafos har siden sommeren 2020 været i gang med anlægsarbejdet ved Haraldsminde mellem Hold-An Vej, Sydbuen og O4. Regnvandsbassin...

Læs mere

En strategi for biodiversitet skal være alles yndlingsbarn for at lykkes

Skal en biodiversitetsstrategi ud at leve, må der skabes stærke alliancer mellem forvaltningen, borgerne, politikerne og det private erhverv. Sådan har Aalborg Kommune fået succes med sin strategi, fortæller stadsgartner Kirsten Lund Andersen.

Politikerne i Aalborg Kommune vedtog strategien for biodiversitet i 2017. Men allerede fra midten af 90’erne var kommunen gået over til pesticidfri drift, fordi den sandede jord i Nordjyll...

Læs mere

Udfordringen med regnvandet blev løst og visionen om en grøn bygade indfriet

Bülowsvej gav Frederiksberg Kommune hovedbrud: Vejen ledte regnvandet videre og skabte problemer med stående vand i andre områder af kommunen. Løsningen blev at anlægge en forsinkelsesvej og samtidig indfri visionen om en grøn bygade.

Frederiksberg Kommune vedtog sin Klimatilpasningsplan i 2012. Siden har kommunen arbejdet på at klima- og skybrudssikre kommunen for at kunne håndtere både den øgede mængde nedbør og ekstremned...

Læs mere

AMAGER FÆLLED SKOLE Har inviteret byen ind

På Amager Fælled Skole har børnene fået den skov de ønskede sig. Projektet har så at sige vendt vrangen ud på den klassiske skolegård. ”Op mod hundrede større træer er plantet i en ny anlagt miniskov, bestående af afvekslende miljøer til leg i naturlige omgivelser.”

Det kan man læse på Nordea-fondens hjemmeside, og det lyder bestemt ikke som noget, der foregår midt inde i en by. Men det gør det.

Skoven, der er...

Læs mere