Virksomheder går fra græs til mangfoldig natur

Store, tætklippede græsplæner er et velkendt syn i mange industriområder – eventuelt suppleret af nogle velholdte træer og buske. Men de seneste år har stadig flere erhvervsvirksomheder fået øjnene op for det uudnyttede potentiale, der er i kvadratmeterne omkring deres domiciler.

De traditionelle store græsplæner bliver omlagt til grønne områder med mangfoldig natur, der både gavner biodiversiteten, klimaet og skaber triv...

Læs mere

Brug af biofaktor er et krav i Gladsaxe Kommune

Der findes en række greb, der med fordel kan bruges, når eksisterende grønne områder skal sikres – eller der skal anlægges nye grønne kvadratmeter i byerne.
En af dem er brug af biofaktor.
Det vides ikke, hvor udbredt metoden er i Danmark – men i Gladsaxe Kommune, har brugen af biofaktor været en del af lokalplanlægningen siden Kommuneplan 2017.

- Vi anvender biofaktor som en metode til at sikre et minimum af gr...

Læs mere

Potentialer for biodiversitet i Universitetsparken i Aarhus

Hvordan arbejder man aktivt og samtidig respektfuldt med biodiversitet i ikoniske, historiske parker, så parkerne fastholder det, de er kendte for, og bliver en ny fin version af sig selv? Dette spørgsmål ønskede Aarhus Universitet at få besvaret og i 2021 blev det vedtaget, at der skal være en højere grad af biodiversitet på universitetets grønne arealer.

- I Universitetsparken er der flere muligheder for, at vi kan højne de ...

Læs mere

Grøn ring om Næstved sikrer borgere nærhed til naturen

Syv nye byskove danner, sammen med en række eksisterende skove, en grøn ring om Næstved By. Visionen har været, at borgerne i hele byen, kun har 10 minutter på cykel ud til nærmeste skov- og naturområde. 

- Folk har virkelig taget de nye skove og den grønne ring til sig, siger Michael Krogh, projektleder, Næstved Kommune og fremhæver, at der undervejs i hele projektet har været en stor borgerinvolvering.
- Det har vær...

Læs mere

100.000 nye træer blev starten på Landsbyskoven i Ishøj

I 2017 og 2019 plantede Ishøj Kommune i alt 100.000 nye træer på 35 hektarer kommunalt ejet landbrugsjord mellem Ishøj landsby og den nye jernbane. Det blev til Landsbyskoven, der i størrelse svarer til knap 50 fodboldbaner og byder på både skovområde og sølandskab, og som allerede to år efter vandt Ishøj Kommunes arkitekturpris.

- Den nye skov er stadig på et tidligt stadie i forhold til udvikling af biodiversitet, men båd...

Læs mere

Elmelund Skov giver grobund for biodiversitet

Elmelund Skov blev etableret i 2014 vest for Odense og er den største nye skov i Danmark i 100 år. Skoven består af 600.000 træer og optager et areal på 360 hektar. 

Omkring 30 træarter er repræsenteret i Elmelund Skov, men løvtræerne dominerer. Formålet med skoven er at beskytte odenseanernes grundvand, og en løvskov giver den bedste beskyttelse af grundvandet. Der er mange åbne områder i skoven, og drænene er brudt, og ...

Læs mere