Biofaktor skaber plads til grønt i byggerier

Biofaktor er en udregning, der viser, hvor grønt et område er. Værktøjet skaber dialog om, hvordan der kan blive plads til det grønne i de ellers grå byggerier. Samtidigt giver det mulighed for at stille krav til bygherrer om at give plads til det grønne. Både Københavns og Gladsaxe Kommune har erfaring med biofaktor, og der er potentiale for at værktøjet kan nå bredere ud.

I vores hastigt voksende byer foregår der en kamp ...

Læs mere

Hjørring Kommune går samlet til kamp for mere biodiversitet

Den biologiske mangfoldighed forsvinder hastigt, og en af grundene er mangel på vild natur og levesteder for dyr og insekter. Hjørring Kommune tager krisen alvorligt og har lanceret projektet ’Naturkommunen Blomstrer Vildt’. 
Projektet skal samle borgere, virksomheder og kommune om en fælles opgave: at skabe mere vild natur og flere levesteder.

Globalt set er den biologiske mangfoldighed – biodiversiteten – presset. Omkring...

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KORTLÆGGER DE GRØNNE OMRÅDER

Af Susanne Renée Grunkin, formand Danske Landskabsarkitekter

Flere og flere grønne kvadratmeter i byerne forsvinder til fordel for nyt byggeri og befæstede overflader. Kommunerne har skarpt fokus på, hvordan man udnytter pladsen bedst muligt. Men de glemmer ofte, at byerne samtidig bliver fattigere på grønne områder - og både borgere, planter og dyr har brug for de grønne åndehuller.
I Høje-Taastrup Kommune har kommunal...

Læs mere

BYSKOV AF 100.000 NYE TRÆER I ISHØJ

- effekterne af denne investering i en grønnere by opnås både på kort og på lang sigt. 

Af Susanne Renée Grunkin, formand Danske Landskabsarkitekter

I Ishøj Kommune har man  i 2017 plantet 100.000 nye træer, der med tiden skal blive en byskov - Landsbyskoven, hedder den. Navnet refererer til placeringen mellem Ishøj landsby og den nye jernbane.

I forbindelse med jernbanebyggeriet blev der fældet eksisterende sk...

Læs mere

Klimatilpasning med borgerinddragelse

I august 2012 blev Lystrup ramt af et kraftigt skybrud. Aarhus forstaden, der ligger på en bakkeskråning ved Egådalen, fik 49 milimeter regn på tre timer.
Djurslandsmotorvejen blev lukket på grund af oversvømmelse. Huse, haver og veje stod under vand, og flere hundrede kældre blev oversvømmet.

Signe Marie Iversen Landskabsforvalter i Aarhus kommune beretter, hvordan de store mængder  regnvand fandt andre veje end de sæd...

Læs mere

Vertikale haver giver liv i byerne

De grønne vægge – eller vertikale haver, som breder sig op ad stadig flere husmure og gavle i byerne, er win  win for natur, klima og beboere i byerne.

- Når vi anlægger vores grønne vægge giver regnvandet liv til planterne i stedet for at ende i afløbet, samtidig med, at planterne binder CO2 fra luften. Også fugle og insekter nyder godt af dem, så det gælder bare om at få så meget beplantning i byerne som muligt, opford...

Læs mere