skip to Main Content
100.000 nye træer blev starten på Landsbyskoven i Ishøj

100.000 nye træer blev starten på Landsbyskoven i Ishøj

image
Den to hektar store sø, som aflaster regnvandssystemet. Nederst i billedet ses den bugtede træbro.
11.2.2023I 2017 og 2019 plantede Ishøj Kommune i alt 100.000 nye træer på 35 hektarer kommunalt ejet landbrugsjord mellem Ishøj landsby og den nye jernbane. Det blev til Landsbyskoven, der i størrelse svarer til knap 50 fodboldbaner og byder på både skovområde og sølandskab, og som allerede to år efter vandt Ishøj Kommunes arkitekturpris.

– Den nye skov er stadig på et tidligt stadie i forhold til udvikling af biodiversitet, men både rådyr, harer og mindre gnavere benytter allerede området – og der er lille vandsalamander i vandhullet, fortæller Nicolai Reinhold Christensen, natur- og landskabsforvalter, Ishøj Kommune, der forventer, at skoven over tid kan blive hjemsted for flere pattedyr, fugle og insekter.
– Her vil især de mange skovbryn med blomstring og bærsætning og variationen imellem åbne og lukkede skovpartier skabe gunstige betingelser, forudser natur- og landskabsforvalteren.

På deres vej igennem skovområderne møder borgerne flere end 50 forskellige arter af træer og buske. Den lyse Egeskov er for eksempel beplantet med 80 frugttræer, som borgerne frit kan benytte sig af, og Søjlehallen bliver med årene en klassisk bøgeskov.

De øvrige skovmiljøer er for eksempel tilplantet med eg, kirsebær og poppel og byder på lysninger og vandhul, som skaber et varieret skovmiljø med mulighed for mange oplevelser.

Sølandskab aflaster regnvandssystemet


Til det ambitiøse bynære skovprojekt hører også et rekreativt sølandskab, som aflaster regnvandssystemet via Baldersbækken.
En 100 meter lang træbro bugter sig langs søens bred og fører over det område, hvor bækken har forbindelse til søen.
Landsbyskoven forventes i nær fremtid udvidet med yderligere arealer i forbindelse med opkøb af tilstødende landbrugsarealer.

 

Der er sikret en høj grad af diversitet til gavn for
både dyrelivet og for de oplevelser, borgerne får i området.Fakta


Byskoven består af seks forskellige skovmiljøer:
Søjlehallen, Den robuste skov, Den lyse egeskov, Leopardskoven, Den vintergrønne skov og Ege-hasselskoven.

I 2021 vandt Landsbyskoven Ishøj Kommunes arkitekturpris for at forvandle flade marker til et oplevelsesrigt landskab, som mange vil få glæde af fremover.

 

Følg os på:
 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel