skip to Main Content
Grøn ring om Næstved sikrer borgere nærhed til naturen

Grøn ring om Næstved sikrer borgere nærhed til naturen

image
Visionen har været, at borgerne i hele byen kun har ti minutter på cykel ud ti nærmeste skov- og naturområde.
19.2.2023

Syv nye byskove danner, sammen med en række eksisterende skove, en grøn ring om Næstved By. Visionen har været, at borgerne i hele byen, kun har 10 minutter på cykel ud til nærmeste skov- og naturområde. 

– Folk har virkelig taget de nye skove og den grønne ring til sig, siger Michael Krogh, projektleder, Næstved Kommune og fremhæver, at der undervejs i hele projektet har været en stor borgerinvolvering.
– Det har været en stor styrke, at borgerne tidligt har været en del af processen med at etablerer de nye skov- og naturområder – skovene er blevet til ”vores” skove gennem engagerede borgere .

– Vi får fortsat mange positive tilbagemeldinger fra borgere, der udtrykker glæde og taknemmelighed over de nye grønne områder, fortsætter Michael Krogh og tilføjer, at er der lige er etableret en 32 kilometer lang vandre -og cykelrute igennem den grønne ring for at binde de forskellige områder sammen.
Den nye rute, som også hedder ”Den grønne ring”, er som et cykelhjul rundt om byen, hvor forbindelser til og fra centrum er som egern i et hjul.

Fugle og insekter flyttede hurtigt ind


– Alle syv skove er plantet på landbrugsjord, så vi ser endnu ikke en væsentlig fremgang for de vilde plantearter, fortsætter Michael Krogh.
– Det vil nok tage en træ-generation, det vil sige cirka 80-100 år, før der er etableret en rigtig skovbund, vurderer han.
– Men vi har primært plantet hjemmehørende arter – så på sigt vil der komme en stor diversitet med de mange arter, som er tilknyttet vores danske arter af træer og buske.
– Der er til gengæld sket en kraftig øgning af fugle og insekter, ikke mindst på grund af de mange insektbestøvede og frugtsættende træer og buske, der er anvendt i de brede skovbryn.
– Dyrene kom med det samme – og der er også kommet havørreder i et genslynget vandløb i området.

Næstved Kommune har etableret, formentlig landets første, faunabro over en omfartsvej, som går gennem det ene skovområde. Og den bliver flittigt benyttet af rådyr, ræv, mår og hermelin.

På et tidspunkt vil Næstved By formentlig vokse ud over Den grønne ring.
– Når det sker – vil Den grønne ring, blive en sammenhængende grøn struktur med rekreative muligheder inde i byen – som central park i New York, siger Michael og henviser til, at det har været planen, lige siden kommunen i 2007 begyndte at planlægge anlæggelsen af byskovene.
Kommunen forventer i 2022 at plante endnu en skov i “Den grønne ring”, så man kommer op på otte offentlige skove.
Vi får fortsat mange positive tilbagemeldinger fra borgere, der udtrykker glæde og taknemmelighed over de nye grønne områder.

SKOVBRUGERRÅD


Der har været etableret et skovbrugerråd for hver af de nye skove. Skovbrugerrådene har haft til opgave at udarbejde en
grovskitse for tilplantning, placeringen af større og mindre stier, friluftsindretninger m.v.– og at sikre den overordnede helhed
og sammenhæng mellem områderne. En række organisationer har været gennemgående i alle skovbrugerrådene, for at bære viden og erfaring videre fra et område til et andet. I hvert nyt område er denne gruppe, blevet suppleret med lokale, for eksempel repræsentanter
fra grundejerforeninger, skoler, spejderklubber og lignende. De lokale har især bidraget med viden om området, nuværende brug og behov.
De nye skov- og naturområder omkring Næstved ved Even, Vridsløse, Rønnebæk, Ladby og Fælleseje er udformet som naturlig skov med danske træer og buske. Der er især valgt træer og buske med blomster, frugter og bær til glæde for både dyr og mennesker og til gavn for en større biodiversitet i området.
Alle områderne har en spændende variation af skov, slettelandskaber, vådområder, søer og bugtede vandløb.                                                                              Fakta  • I 2007 år indgik Næsted Byråd en aftale med Miljøministeriet om, at der skulle etableres mere bynært offentlig skov i Næstved. Dette både af hensyn til borgernes sundhed og trivsel, for at binde CO2 og for at tiltrække flere borgere til området.

  • I aftalen med Miljøministeriet forpligtede staten sig til at, købte en række arealer omkring Næstved, som sammen med kommunens egne arealer, gav mulighed for at lave en sammenhængende grøn ring om Næstved. 
De kommunale arealer blev overdraget til Naturstyrelsen, der stod for tilplantningen og den efterfølgende drift.
Følg os på:
 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel