skip to Main Content
Borgerne i Lystrup engagerede sig i klimatilpasning

Borgerne i Lystrup engagerede sig i klimatilpasning

image
Det store bassin i Hovmarksparken midt i Lystrup.
2.4.2022

I august 2012 blev Lystrup ramt af et kraftigt skybrud. Aarhus-forstaden, der ligger på en bakkeskråning ved Egådalen, fik 49 millimeter regn på tre timer. Djurslandsmotorvejen og flere hundrede kældre blev oversvømmet.

De store mængder regnvand fandt andre veje end de sædvanlige, og motorvejen kom til at virke som en barriere for vandmassernes naturlige vej mod Egå Engsø.

Det skabte oversvømmelser i store områder af Lystrup, og det stod hurtigt klart, at der skulle gøres noget for at forebygge gentagelser.

Byrådet i Aarhus Kommune og Aarhus Vand besluttede, at Lystrup skulle være pilotprojekt for klimatilpasninger med vægt på overfladeløsninger, som skulle skabe merværdi for både beboere og natur. Mange borgere i Lystrup engagerede sig i processen omkring projektet.

Flere regnvandsløsninger


– Resultatet af kommunens beregninger mundede ud i 12 delprojekter, som skulle forsinke og regulere vandets vej og lede det væk via en rørføring under motorvejen, fortæller Signe Marie Iversen, Landskabsforvalter i Aarhus kommune.

Der blev etableret regnvandsbassiner, vejbump, nye grøfter, søer og vandløb med sideløb, som kan aftage store mængder vand.

Grønne tiltag


Nye, rekreative områder blev etableret, og de har klart forbedret bymiljøet.

– De grønne områder er værdifulde for byen, og mange af dem fungerer som samlingspunkt for fritidsaktiviteter, forklarer Erling Korreborg og Verner Dam, formand og repræsentant for Lystrup beboerhus.

Pilotprojektet satte også fokus på at forbedre biodiversiteten i området.

– Workshops og områdevandringer resulterede blandt andet i et gangstisystem ved Ellebækken og et kogræsserlaug på en eng midt i byen, fortæller Signe Marie Iversen.

God effekt


Lystrup har ikke været ramt af skybrud siden 2012, men beboernes erfaringer viser, at klimatilpasningen har god effekt ved kraftig nedbør.

– Vi kan tydeligt se, at de forskellige projekter rundt om i byen fungerer og opsamler vandet, når det regner kraftigt, siger Erling Korreborg og Verner Dam.

Lokal opbakning


Pilotprojektet fik stor lokal opbakning i Lystrup. Byens Fællesråd blev involveret i samarbejdet, og både skoler og beboerhuset kom på banen.

Særlige klimatiltag


Pilotprojektet i Lystrup var det var det første projekt af sin art i Aarhus, og det blev bakket op af rigtig mange borger. Det var vigtigt, at projekterne, ud over at håndtere regnvandet, kunne bruges rekreativt, og at de forbedrede biodiversiteten i de grønne områder. Kommunen og Aarhus Vand valgte at involvere borgerne tidligt i processen. De kom med mange gode forslag til, hvordan projektområderne kunne indrettes og bruges, og mange af forslagene er blevet realiseret.

 

Erfaringerne fra Lystrup viser, at det betaler sig at inddrage borgerne tidligt, og at klimatilpasningsprojekter
kan være med til at forbedre forstædernes grønne områder for både mennesker, planter og dyr. Den type projekter
kommer vi til at se mange flere af i de kommende år, når nye områder i Aarhus skal tilpasses til mere vand.”
Signe Marie Iversen, Landskabsforvalter i Aarhus kommune.Fakta


Lokalitet:
Lystrup
Bygherre:
Aarhus Kommune og Aarhus Vand
Ingeniør:
Orbicon A/S
Entreprenør:
VAM A/S
Etableret:
2015 – 2016
Anlægssum:
DKK 30 millioner

 

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel