skip to Main Content
Virum håndterer regnvand ved at skabe mere bynatur

Virum håndterer regnvand ved at skabe mere bynatur

image
Vejbedene i begge sider af Degnebakken har givet et helt andet – og meget populært – vejbillede.
25.3.2022

Målrettet brug af bynatur er sat ind i kampen mod oversvømmelser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udover at lede regnvandet væk har projektet med dets blomstrende stauder og en ny sø i Virumparken tilført området stor rekreativ værdi.

I flere år kæmpede Lyngby-Taarbæk Kommune, med oversvømmelser i Virum, når det regnede kraftigt. Kommunen besluttede derfor at bruge naturen som en del af løsningen til at håndtere regnvandet.

I stedet for at lede regnvandet ned i kloakken, tog kommunen udgangspunkt i terrænets overflade og etablerede en række blomsterbede langs med villavejene, som bremser og opsuger vandet. Der blev også anlagt en sø i Virumparken. Her ledes regnvandet fra store dele af det nærliggende område nu hen, hvor det optages af planterne eller nedsiver – i stedet for at belaste kloaksystemet.
– Staudebedene langs villavejene kan opsuge størstedelen af vandet, før det siver ned, og samtidig ser de flotte ud, siger Tina Hvidsten, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Susanne Grunkin, Danske Landskabsarkitekter og en del af styregruppen for Green Cities kampagnen, udtrykker også begejstring efter at have besøgt området.
– Det er blevet til et vejforløb, der får sanser og årstider i spil, og som giver kvarteret en grøn identitet, siger Susanne Grunkin.
– De frodige staudebede er et eksempel på, hvordan man med et grønt træk og en relativt beskeden investering kan vende et problem til at blive en fordel.

Også søen i Virumparken har på flere måder givet området stor værdi.
– Det, at vi har anlagt en sø omkranset af naturligt tilhørende plantearter, gør mere end bare at håndtere regnvandsmængderne. Det fremmer også biodiversiteten, og så giver det rekreative oplevelser og en masse skønhedsværdi til området, pointerer Tina Hvidsten.

Fakta
Lokalitet:
Virum, Lyngby-Taarbæk Kommune
Bygherre:
Lyngby-Taarbæk Forsyning
Landskabsarkitekt:
Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS
Ingeniør:
Alectia A/S og Rambøll
Entreprenør:
Nordkysten Entreprenørfirmaet A/S (Virumparken) og Per Aarsleff A/S

 

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel