skip to Main Content
BYSKOV AF 100.000 NYE TRÆER I ISHØJ

BYSKOV AF 100.000 NYE TRÆER I ISHØJ

image
7.5.2019

– effekterne af denne investering i en grønnere by opnås både på kort og på lang sigt. 

Af Susanne Renée Grunkin, formand Danske Landskabsarkitekter

I Ishøj Kommune har man  i 2017 plantet 100.000 nye træer, der med tiden skal blive en byskov – Landsbyskoven, hedder den. Navnet refererer til placeringen mellem Ishøj landsby og den nye jernbane.

I forbindelse med jernbanebyggeriet blev der fældet eksisterende skov, og de berørte kommuner kunne derfor søge om at lægge arealer til erstatningsskov. Dette lykkedes for Ishøj Kommune.

Til dette ambitiøse bynære skovprojekt hører også et rekreativt sølandskab til brug for aflastning af regnvandssystemet. Busloven og sølandskabet er etableret på kommunalt ejet landbrugsjord. Formålet er at skabe gode muligheder for friluftsliv, motion og rekreation. Målet er også, at understøtte en bæredygtig byudvikling.

Det samlede område er på 35 hektar, hvilket svarer til knap 50 fodboldbaner. Byskoven vil bestå af  seks forskellige skovmuljøer. De vil være forbundet med en fem kilometer lang rekreativ sti, der skaber god adgang til naturområderne og leder gennem de varierede oplevelser.

Skoven er etableret med mere end 50 forskellige arter af træer og buske og der er også plantet 80 frugttræer, som borgerne frit kan benytte sig af. Således er der sikret en høj grad af diversitet til gavn for både dyrelivet og for de oplevelser borgerne får i området.

Landsbyskovens seks forskellige skovområder, rummer eksempelvis Den lyse Egeskov med frugttræer Sølandskabet samt Søjlehallen, der ad åre bliver en mere klassisk bøgeskov.

En lukrativ investering

På Fyn, syd for Odense, etablerede man også Elmelund Skov i 2015. Ud over den rekreative værdi skal skoven også sikre forsyningen af rent drikkevand til Odenseborgerne.

Set i lyset af Vestskovens 50 års fødselsdag i 2017 og den betydning, den har opnået for Vestegnens Kommuner, så er det ikke svært at se, hvor meget effekt Landsbyskoven kan få for Ishøj Kommune de kommende år. Byskove er en lukrativ investering, fordi byggegrunde og huse stiger i værdi i nærheden af rekreative grønne områder. De er samtidig en god fortælling for kommunen og en herlighedsværdi, der vil øges år for år.

Sammen med træers evne til at optage CO2 og evnen til at opsuge regnvand, så har byskove samlet set mange fordele for de kommuner, som har foretaget disse langtidsinvesteringer i grønnere og dermed mere bæredygtigere byer.

På kort sigt handler det om markedsføring af en bæredygtig kommune og om at fange også kommende borgeres interesse. Efter blot få år kan lukreres på de rekreative, sociale og miljømæssige værdier. Og se blot 50 år senere, hvordan eksempelvis Vestskoven har sikret en også økonomisk bæredygtig udvikling af hele Vestegnen.

Bygherre: Ishøj Kommune
Læs mere om Landsbyskoven her
Læs Susanne Renée Grunkins, klumme om Elmelund Skov, du kan læse klummen her

Billederne viser ”Sølandskabet” med den fremtidige ”Robuste Skov” og det nye spor for Ringstedbanen i baggrunden. Og den lyse Egeskov med en kommende lysning med en frugtplantage.

 

Følg os på:

   

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel