skip to Main Content
Den rekreative værdi målt i kroner og øre for Stigsborg Naturpark i Aalborg

Den rekreative værdi målt i kroner og øre for Stigsborg Naturpark i Aalborg

image
Luftfoto Stigsborg for Dimension Design
26.10.2023

Stigsborg Havnefront er et nyt stort byudviklingsprojekt, der ligger på den sidste af Aalborg og Nørresundbys havnefront, som endnu ikke er udviklet. Stigsborg Naturpark, er en del af byudviklingsprojektets første etape, og bliver en central del af omdannelsen af Stigsborg fra et industriområde til en blandet bydel.

Den nye park, der kommer til at dække cirka 15 hektar, er på én gang svaret på at håndtere forureningen på den tidligere industrigrund, ligesom den skal danne grundlag for en bydel, hvor boliger og uderum tænkes sammen. Denne etape kommer til at rumme cirka 2.000 leje- og ejerboliger. Et børne- ungeunivers, der samler daginstitution og skole til i alt 1.000 børn og unge under samme tag.
Bygningen skal samtidig fungere som bydelshus uden for åbningstid. Herudover vil der være plejehjem, kontorer, mindre erhverv, cafeer og butikker, ligesom der vil blive anlagt rekreative stier samt grønne og rekreative byrum.Parken bliver meget naturpræget, og strækker sig fra fjorden ind i bydelen. Parkens kant består af en promenade med pladser i overgangen mellem bebyggelse og parklandskab

Den rekreative værdi for Stigsborg Naturpark
Der er udført to beregninger af den rekreative værdi af Stigsborg Naturpark– henholdsvis en beregning for de eksisterende boliger i Nørresundby og en beregning for de 2.000 husstande, der opføres i 1. etape af Stigsborg projektet.
– Beregningerne af værdien af Stigsborg Naturpark kan hjælpe planlæggerne til at tydeliggøre overfor investorer, byudviklere og entreprenører, en del af den betydning den kommende Stigsborg Naturpark har for deres projekt, forklarer Toke Emil Panduro, seniorforsker, Aarhus Universitet.
– På den måde bliver parken en lige så vigtig del af projektet som bygningerne, den offentlige service og infrastrukturen, der er i gang med at blive etableret.
– De beregnede værdier styrker de eksisterende planer, men gør det samtidig svært at ændre planer for parkens udformning, da det vil tydeliggøre, at et tab af park giver et konkret velfærdstab målt i kroner og øre, pointerer Toke Emil Panduro.

 

LÆS HELE ARTIKLEN HER

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel