skip to Main Content
Kommuner går forrest i udviklingen af et beregningsredskab til grønne områder

Kommuner går forrest i udviklingen af et beregningsredskab til grønne områder

image
Beregningerne af den rekreative værdi af parker og natur er baseret på husprismetoden, som tidligere er anvendt både i Danmark og internationalt til at påvise, at folk er villige til at betale for at have adgang til rekreative grønne områder.
23.10.2023

Fire kommuner har fuldendt et projektforløb med at udvikle et redskab, der kan oversætte den rekreative værdi målt i kroner og øre for naboerne til parker og natur. Aalborg, Høje-Taastrup, Odense og Viborg kommuner har i et udviklingsforløb med seniorforsker Toke Emil Panduro, Aarhus Universitet, i konkrete cases arbejdet med at oversætte værdien af adgang til parker og natur til den økonomiske værdi, der direkte kan indskrives i kommunernes cost-benefit-analyser.


Ideen med udviklingsforløbet er, at byplanlæggere vil kunne anvende redskabet til at synliggøre forskellige scenarier for byudvikling og finde de løsninger, der skaber mest mulig velfærd for flest mulige mennesker.
– Redskabet vil også kunne give beslutningstagere og politikere et bedre fundament til at forstå nogle af de samfundsmæssige fordele ved at bevare og investere i grønne områder, siger Toke Emil Panduro og tilføjer, at selv om redskabet er et skridt i den rigtige retning, ligger der fortsat et stort udviklings- og innovationssarbejde.Ambitionen er, at redskabet skal kunne vise den
økonomiske gevinst af den
rekreative værdi af parker og natur.


LÆS HELE ARTIKLEN HER

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel