skip to Main Content
Hjørring Kommune går samlet til kamp for mere biodiversitet

Hjørring Kommune går samlet til kamp for mere biodiversitet

image
20.6.2019

Den biologiske mangfoldighed forsvinder hastigt, og en af grundene er mangel på vild natur og levesteder for dyr og insekter. Hjørring Kommune tager krisen alvorligt og har lanceret projektet ’Naturkommunen Blomstrer Vildt’. 
Projektet skal samle borgere, virksomheder og kommune om en fælles opgave: at skabe mere vild natur og flere levesteder.

Globalt set er den biologiske mangfoldighed – biodiversiteten – presset. Omkring en million arter er udrydningstruede, konkluderes det i en stor FN-rapport fra maj 2019. Rapporten beskriver, hvordan mangfoldigheden blandt arter og økosystemer er hastigt nedadgående, men at det stadig er muligt at sikre en bæredygtig fremtid. I Danmark oplever vi også, at insekter og dyrearter forsvinder på grund af manglen på levesteder og vild natur – på landet såvel som i byerne. Hjørring Kommune tager krisen alvorligt og har valgt at gå foran i kampen for mere biologisk mangfoldighed. Med projektet ’Naturkommunen Blomstrer Vildt’ skal den naturen have meget mere plads.

Vild natur giver øget biologisk mangfoldighed
Vild natur giver mere plads til blomster, urter og andre planter, der fungerer som levesteder for forskellige insekter og dyr, herunder truede arter. At give plads til vild natur er derfor at give plads til biologisk mangfoldighed.
– Et godt eksempel er en meget sjælden sommerfugl, der hedder sortbrun blåfugl, hvis larve kun kan leve på blomsten blodrød storkenæb. Når der eksempelvis skal plantes blomsterkummer i byen, tænker vi netop sådanne planter ind, siger Laus Gro-Nielsen, biolog og tovholder på projektet. Han forklarer, at det overordnede mål er at se, hvor meget vild natur man kan lave på et år. 
Det er dog langtfra kun i kommunens blomsterkummer at den vilde natur skal tænkes ind.
– Vi kunne se, at hvis man virkeligt skulle ændre noget og gøre noget godt for naturen, så var det ikke bare kommunen, men hele samfundet, altså også borgere, foreninger og virksomheder, der skulle med, siger Laus Gro-Nielsen og fortæller, at projektet ind til videre er blevet taget rigtig godt imod. Budskabet ser da også ud til at nå bredt ud, da DR sammen med Frank Erichsen, kendt som Bonderøven, følger arbejdet. Det skal senere munde ud i tv-programmet ’Giv os naturen tilbage’.

At skabe vild natur
For at engagere borgere, foreninger og virksomheder har projektet skabt forskellige tiltag, der skal inspirere, vejlede og forbinde folk. Man kan eksempelvis hente en manual til at få mere vild natur i haven, tilmelde sig et sparringsnetværk og bruge projektet som platform til at organisere sig og hjælpe hinanden.
Ifølge projektet er et godt sted at begynde med gøre noget ved de mange veltrimmede græsplæner. Foruden borgernes private haver, skal kommunens parker, rundkørsler, grøftekanter og arealer omkring institutioner også i spil. 
- Virksomheder har ofte store græsplæner – og de gør typisk ikke så meget ud af dem, fortsætter Laus Gro-Nielsen og tilføjer, at flere virksomheder allerede har meldt, at de gerne vil være frontløbere og hjælpe andre i gang.
Folkene bag har også oplevet hvordan projektet knytter bånd og skaber en større social sammenhængskraft.
– Folk finder sammen – hele det sociale element er rigtig vigtigt. Folk som aldrig har talt med hinanden på villavejen, finder nu sammen om den her indsats.
Hjørring Kommune håber, at de kan inspirere flere, og at man andre steder i landet kunne have lyst til at være med.
– Vi håber, at projektet bidrager til at styrke folks viden og interesse for naturen, siger Laus Gro-Nielsen.

Billedtekst:
Rundkørslen er blevet ryddet for at vild natur kan få lov at spire frem. Der sættes et skilt op, så forbipasserende kan se, at rundkørslen skal være vild med vilje.

Den meget sjældne sommerfugl ”Sortbrun Blåfugl”, hvis larve kun kan leve på blomsten Blodrød Storkenæb.

FAKTA
– I Danmark er mere end ti sommerfuglearter uddøde.
– Ifølge forskere er biodiversitetskrisen så voldsom, at den i omfang kan sammenlignes med klimakrisen.
– Projektet begyndte i marts 2019 og løber som udgangspunkt et år frem. DR-udsendelserne om Hjørring Kommunes indsats, ’Giv os naturen tilbage’, skal være klar i 2020 og er et led i et kommende større DR-fokus på dansk natur.

KILDER:
Naturkommunen Blomstrer Vildt

dr.dk
DR går tæt på Danmarks natur i flere ambitiøse tv-satsninger

mst.dk
Definition af biologisk mangfoldighed

DN
Biodiversitet

EurekAlert
Rapport om biodiversitet

 

Følg os på:

   

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel