skip to Main Content
Virksomheder går fra græs til mangfoldig natur

Virksomheder går fra græs til mangfoldig natur

image
For at skabe flest muligt forskelligartede levesteder for dyr og planter har Ørsted i samarbejder med anlægsgartnervirksomheden OKNygaard ændret terrænet omkring kontoret i Skærbæk.
5.5.2023

Store, tætklippede græsplæner er et velkendt syn i mange industriområder – eventuelt suppleret af nogle velholdte træer og buske. Men de seneste år har stadig flere erhvervsvirksomheder fået øjnene op for det uudnyttede potentiale, der er i kvadratmeterne omkring deres domiciler.

De traditionelle store græsplæner bliver omlagt til grønne områder med mangfoldig natur, der både gavner biodiversiteten, klimaet og skaber trivsel og grønne mødesteder.
Herudover kan de grønne områder bidrage til regnvandshåndtering og ændre behovet for drift og pasning.


Ørsted A/S og Novo Nordisk begge er eksempler på virksomheder,
der har prioriteret mangfoldig natur på deres udearealerØrsted ændrer terrænet for mere biodiversitet


Ørsted har ved deres kontor i Skærbæk omlagt 7.300 kvadratmeter græsplæne, blomsterbede og trimmet hæk til et vildt naturanlæg. 
- Det er nødvendigt at gøre en indsats for biodiversiteten som ansvarlig virksomheden, fastslår projektleder.

For at man kan have en stor diversitet af arter er det nødvendigt at have en stor diversitet af habitater, som arterne kan leve i. Derfor har anlægsgartnervirksomheden OKNygaard siden 2019 fjernet flade græsplæner og blomsterbede og pløjet, gravet og bygget jordvolde på de grønne arealer omkring Ørsteds kontor i Skærbæk ved Fredericia.

Anlægsarbejdet er foregået i to faser, hvor man i første fase fra 2019 til 2020 justerede terrænet for netop at skabe flest mulige forskellige levesteder. Derudover er prydblomster og trimmede hække blevet udskiftet med hjemmehørende danske planter med masser af blomster, bær og nødder, der skaber føde til insekter og dyr. Det fortæller Lise Holm Seerup, projektleder hos Ørsted.

– Ved at skabe forskellighed i området, så der nogle steder er mere tørt, mere vådt, mere skygge og så videre, skaber vi så vidt muligt naturlige levesteder for mange forskellige arter og dermed bedst mulig grobund for blivende biodiversitet. Samtidig har vi ændret måden, vi vedligeholder arealerne på, så beplantningen nu får lov at vokse mere vildt, forklarer Lise Holm Seerup.

I anlægsarbejdets fase to fra 2020 til 2021 blev områder tættere på bygningerne ligeledes beplantet med varierende hjemmehørende arter.

Med højere biodiversitet skaber vi en mere robust natur,
 og det har
vi i særdeleshed brug for i de
 klimaforandringer, vi står midt i.

Lise Holm Seerup, projektleder, Ørsted


– Det var ikke muligt at lave terrænjusteringer på samme måde så tæt på bygningerne, så i de områder har vi lavet andre tiltag. Vi har blandt andet plantet en række døde stammer, der er blevet bevidst mekanisk skadet for at danne nemme adgangsveje for svampe og insekter, siger Lise Holm Seerup og tilføjer:

– I hele det grønne område har vi lagt vægt på, at der skal være stier og forklarende skilte, så medarbejdere og gæster kan bevæge sig rundt i anlægget og få en naturoplevelse, og det er generelt blevet taget rigtig godt imod.

Lise Holm Seerup ser det som en selvfølgelighed, at man som ansvarlig virksomhed gør en indsats for biodiversiteten.

– Når man anlægger et industriområde, låner man jo et område af naturen, men ved at tage ansvar for området og højne biodiversiteten kan man give en lille smule tilbage til naturen.
– Det er vigtigt at gøre, for højere biodiversitet skaber en mere robust natur, og det har vi i særdeleshed brug for i de klimaforandringer, vi står midt i. Derfor er biodiversitet højt prioriteret på alle Ørsteds Danske lokationer, lyder det fra projektlederen.

Novo Nordisks park bidrager til biodiversitet og miljø


Istidslandskabet har været inspirationskilde til det grønne område omkring Novo Nordisks hovedsæde i Bagsværd, som kan benyttes af både virksomhedens ansatte og naboer.

I Bagsværd ligger Novo Nordisk hovedsæde, hvor cirka 4.400 medarbejdere har deres daglige gang. Og gang skal forstås helt bogstaveligt, for de to store kontorbygninger er omgivet af en 31.000 kvadratmeter stor naturpark med gangstier, som bliver brugt til alt fra møder og kaffeaftaler til mentale pauser, frokost, gåture og gang mellem bygningerne.

– Som ansvarlig virksomhed var det meningsfyldt for Novo Nordisk at investere i naturparken, som vores kolleger og naboer benytter. Vi driver vores forretning ved at skabe balance på en tredobbelt bundlinje, hvor det finansielle, miljømæssige og sociale afvejes, og det er lykkedes rigtig godt med naturparken, fortæller Kristina Lee, Corporate Vice President i Novo Nordisk.

Naturparken blev anlagt i forbindelse med bygning af virksomhedens nye hovedsæde i 2014 og tjener ifølge Kristina Lee flere formål.

– Parken inviterer kolleger til let bevægelse udendørs i forbindelse med deres arbejde. Der er ingen direkte linjer fra A til B, men derimod stier i et organisk forløb. Man kan nyde de grønne omgivelser ude som inde, og det bidrager til trivsel.
– Parken styrker biodiversiteten i området og skaber klimasikring i form af regnvandsløsninger, fortæller Kristina Lee.

Det grønne område omkring Novo Nordisks hovedsæde er anlagt med inspiration fra istidslandskabet med kuperet terræn og stor variation i plantelivet, og de bygninger, der omkranser parken, har grønne tage. Ud over biodiversitet skal der være mindre pasning og driftsomkostninger.

– Hvis et træ vælter ned over en sti i en storm, løfter vi træet ind til siden igen. Men der er ikke ansat gartner til at luge ukrudt. Vi har valgt stærke danske planter fra den vilde natur – et vildtvoksende økosystem, forklarer Kristina Lee.

Anlægsgartnere opprioriterer biodiversitet


Hos anlægsgartnervirksomheden OKNygaard, der blandt andet står for Ørsteds grønne områder, bliver biodiversiteten tænkt ind i både planlægning og drift.

– Flere af vores folk er udannede indenfor biodiversitet, og vi sørger for løbende efteruddannelser, så vi hele tiden er godt klædt på til at imødekomme kundens behov og ønsker, også i forhold til biodiversitet, fortæller Ole Kjærgaard, adm. direktør i OKNygaard.

Det er vigtigt, at i som anlægsgartnervirksomhed har
fokus på biodiversitet, fordi det taler naturligt
ind i det, vi beskæftiger os med.
Ole KjærgaardHan oplever generelt interesse for at øge biodiversiteten hos OKNygaards kunder, som ofte er større virksomheder. Blandt andet derfor har anlægsgartnerne altid tænkt biodiversiteten ind i de forslag til grønne områder, de præsenterer for kunderne.

– Jeg synes, det er vigtigt, at vi som anlægsgartnervirksomhed har fokus på biodiversitet, fordi det taler naturligt ind i det, vi beskæftiger os med. Vi står overfor en stor udfordring i forhold til at øge og bevare biodiversiteten, og som anlægsgartnere har vi faktisk muligheden for at lave nogle af de forandringer, der skal til – samtidig med at vi tænker det sammen med CO2- og klimaproblematikken, siger Ole Kjærgaard og tilføjer:

– Det er nødvendigt, at biodiversitet bliver prioriteret, både hos os, politisk og andre steder, hvor det kan gøre en forskel, og vi kan næsten kun komme for sent i gang med at opprioritere det.

 

Følg os på:

      

 

 

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel